Jan Bracke

Senior Manager Business Assurance
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Senior Manager, Lead Compliance Assurance
2019 bis heute Senior Manager Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Audit &  Assurance – Senior Manager Business Assurance